Van Saane       coaching, training en advies

Van Saane
coaching training advies

Testen (vervolg)

... wordt gegeven in de uitslag van een DISC-test. Met de kennis en ervaring van de bekende psycholoog en psychoanalist Dr. Carl Jung en William Marston, is deze test ontwikkeld en tot stand gekomen. Het is een reeds jarenlang beproefde methode om iemands gedrag te analyseren en te typeren (gewenst en natuurlijk gedrag). De DISC-test werkt met kleuren; rood, geel, groen en blauw. Bij iedereen is één kleur dominant. Die kleur typeert het gedrag van de persoon. De drie andere kleuren zijn ook, maar minder dominant aanwezig. Dit instrument is een onmisbare aanvulling op het goed (laten) functioneren van jezelf en/of de medewerker binnen jouw bedrijf.

Ik ben gecertificeerd om de DISC-tetst te mogen afnemen.


Welke inzichten geeft de uitkomst van een DISC-test?


* natuurlijk gedrag 

* toename werkdruk 

* wat voor type persoon is hij of zij? 

* past deze persoon binnen het team of het bedrijf ? 

* drijfveren 

* talenten 

* valkuilen 

* (door)-groeimogelijkheden 

* aandachtspunten of verbeterpunten

* hoe communiceer ik het beste met hem of haar ? 

* wat werkt wel en wat werkt niet bij het motiveren? 

* hoe het beste te motiveren 

* potentiële doorgroei mogelijkheden (binnen het bedrijf) 

* helder zelfinzicht en zelfbeeld 

* 10 communicatie tips behorende bij de primaire kleur


Hoe gebruik je de uitkomst van de DISC-test?


In de nabespreking van de uitkomst van deze test, geef ik advies hoe de uitkomsten het beste kunnen worden toegepast in werkomgeving en privéleven. Het rapport blijft een waardevol document in iemands verdere loopbaan. Het geeft een duidelijk beeld van waar iemand goed in is, waar valkuilen liggen en van welk type werk en welk type personen iemand energie krijgt, of juist niet. Bovenal geeft het weer waar iemand blij van wordt en waarvan niet.

In een aanvullend (kort)-coachtraject kan ik de kandidaat leren hoe om te gaan met zijn/haar "kleur" en hoe je anderen kunt herkennen aan hun "kleur".

Door de interactie met andere “kleuren” te ontdekken leert de kandidaat hoe met anderen om te gaan en leert hij/zij anders communiceren. Kortom, meer plezier in werk en privéleven.